Boerenoptocht

Om half 10 staan ze klaar voor de start. De deelnemers van de Boerenoptocht. Sommigen een beetje zenuwachtig, anderen met de slaap nog in de ogen. De aanspanningen van de paarden worden nog één keer gecontroleerd voor vertrek. Dan slaat de klok 10 uur, klinkt het Fries Volkslied op de rotonde in Oudehorne. De bemanning van het Heerenveense Skûtsje blaast op de toeter en de optocht gaat van start!

En daar gaan ze, alle deelnemers aan de Boerenoptocht. Eén voor één, genummerd en precies op de afgesproken volgorde. De deelnemers en bezitters van antieke wagens, motoren, trekkers en stoommachines komen uit het hele land. Veel van de wagens zijn ook in het bezit van de Flaeijelfeest stichting zelf.

Bekijk route

Theater op straat

Husketon

Hûsketonnenwagen

Dan rijdt ineens de Húsketonnenwagen voorbij. Weet je wel wat dit is? Misschien kun je het raden als je even in de tonnetjes ruikt…

Sjaan Lunteren fietsclub omke

Fietsclub

Ook Sjaan uit Lunteren is een vast gezicht in de optocht. Altijd in voor een praatje doet ze al meer dan 25 jaar mee in de optocht, elk jaar in een andere creatie. De fietsclub van ‘omke Anne Achttien’ is vooral de laatste jaren actief. De vriendenclub showt graag haar dierbare, antieke bezit.

Schoorsteenveger Janco de Jong

Schoorsteenveger

Kijk, daar fietst de schoorsteenveger! Zag je hem? En de petroleumboer, groenteboer en ijscowagen zijn ook onderweg naar het Landgoed De Horne.

Dorpsomroeper Haringsma

Dorpsomroeper

Tussen de deelnemers zijn veel vaste gezichten. Zoals dorpsomroeper Haringsma uit Sloten. Elk jaar loopt hij voorop in de stoet en kondigt met luide stem de optocht aan. “Jou mei royale hân, sa hâlde wij dizze optocht nog jierrenlang yn stân!” Een megafoon heeft hij niet nodig, want hij overstemt makkelijk het rijendikke publiek.

Route

route optocht 2022
... Dagen .. : .. : ..