Persbericht – Thema Flaeijelfeest 2018: beweging

Woensdag 4 april vond de jaarlijkse sponsoravond plaats voor sponsoren van het Flaeijelfeest. In het kader van Culturele Hoofdstad, LF2018, koos de organisatie als locatie voor Museum Belvédère in Oranjewoud. Het Frysk Kultuer Histoarysk Evenemint, zoals het Flaeijelfeest ook genoemd mag worden, kon haar genodigden in geen betere omgeving vol cultuur welkom heten.

Tijdens de jaarlijkse bedank- en netwerkavond wordt ook altijd het nieuwe thema bekend gemaakt. Met het thema ‘beweging’ vulden de sprekers het programma. De grondlegger van het Flaeijelfeest, de heer Pellikaan werd geïnterviewd door stadionspeaker Jouke de Vries (tevens oud inwoner van Nieuwehorne) over het ontstaan van het Flaeijelfeest.

Dorp in beweging

Wat destijds met 12 boerenwagens en de dorsmachine als basis begon, groeide vanaf 1976 uit tot een jaarlijks dorpsgebeuren. De heer Pellikaan kreeg, samen met medebewoners, de dorpen Oude- en Nieuwehorne in beweging! Zowel op vrijwilligersgebied, als werktuigen zal het thema ‘beweging’ op 29 september tot uiting worden gebracht. Denk aan handarbeid, de paardenkracht, stoom, motoren, tractoren, enzovoort.

Ard Schenk

Daarna was het de beurt aan 3-voudig Olympisch schaatskampioen Ard Schenk die een boeiende presentatie gaf over het nut van beweging en het aannemen van een gezonde levensstijl. Deze vitale 70-plusser is het levende bewijs dat bewegen goed is voor de mens. Tenslotte kwamen de gasten zelf in beweging tijdens de korte rondleiding door Museum Belvédère.