Prijswinnaars op het Flaeijelfeest

Op het Flaeijelfeest zijn heel wat prijzen te winnen. Zoals bij het Kunstmeststrooien met de hand, het Flaeijelhingjen en de Trekkertrek. Hier vind je alle uitslagen van Flaeijelfeest 2017.

Flaeijelkoningin: Rinske van Kammen, Heerenveen

Hofdames: Klaasje Stoker en Ria Bakker uit Nieuwehorne

Flaeijelprins en Flaeijelprinses: Luca de Haan en Elke Zwier

 

Prijswinnaars Flaeijelhingjen

 Dames 16+  Heren 16+
  1. Lyneth Duipmans  1. Harmen Boersma
2. Rosalie v/d Duin
 3. Carolien Post  
Dames 12-16 jaar Heren 12-16 jaar
 1. Marrit de Jong  1. Twan Tijsma
 2. Jildou Voskuilen  2. Duncan Schreuder
 3. Ilona Schimmel  
Meisjes 6-12 jaar Jongens 6-12 jaar
 1. Astrid Veenstra  1. Hedser Boersma
 2. Evelien de Jong  2. Niels v/d Meer
 3. Anna-Marta Tel  3. Flaeijelprins Luca
 Meisjes t/m 6 jaar  Jongens t/m 6 jaar
 1. Calie de Haan  1. Sverre Drost
 2. Silke Oosterkamp  2. Edward Vries
 3. Benthe Oosterkamp  3. Djieuwerd

De mensen die niet bij de prijsuitreiking konden zijn, kunnen zijn of haar medaille ophalen bij Regina de Kroon, Schoterlandseweg 41 te Nieuwehorne.

 

Uitslag kunstmeststrooien met de hand

De drie juryleden hanteerden de volgende 4 beoordelingselementen:

A   Het op de juiste wijze hanteren van het zaaivat

B   De juiste strooibewegingen met de rechterhand

C   De juiste strooibewegingen met de linkerhand

D   De gelijkmatigheid van de strooihoeveelheid in de opvangbakken.

 

1e prijs: 35 punten       Jan Dijkgraaf, Elspeet

2e prijs:   33 punten       Henk van Lenthe, Dalfsen

3e prijs:   32 punten       John Wardenier

 

Uitslag Frysk Kampioenskip Seinemeanen

1) Franke Bouwstra

2) Sipke Veenstra

3) Bert van Boven

4) Albert Hofstra

 

Ringsteken onder het zadel

Pony’s:
1e Kathelin Hoekstra met Dundas, 29 punt
Paarden:
1e Lesley Agrocola met Leslie van Stoet, 25 punt
2e Leonie de Vries met Silke, 24 punt
3e Shannen Broekstra met Linda, 21 punt

Ringsteken aangespannen

1e prijs dhr J. van Gunst, Oldemarkt, 32 punten
2e prijs dhr. T. Jacobi, Katlijk, 27 punten
3e prijs dhr D.H van der Wielen, Doezum, 26 punten

Schoonste geheel: Dhr J. van Gunst, Oldemarkt

Leuk feitje: Dhr J. van Gunst heeft de zilveren vlegel voor de derde maal op rij gewonnen! Hij mag deze nu behouden.