Skûtsje Gerben van Manen door Heerensloot door Flaeijel vrijwilligers

Op zaterdag 1 september om 13.30 uur vindt in het centrum van Heerenveen een uniek schouwspel plaats. Dan wordt het Skûtsje Gerben van Manen op historische wijze binnengehaald door vrijwilligers van het Flaeijelfeest. Vrouwen en kinderen in nostalgische kleding en “yn e beage” trekken dan op eigen kracht de Gerben van Manen door de Heerensloot. Het schouwspel eindigt rond 14.00 uur bij de brug van het Breedpad.

Tijdens het Flaeijellfeest 2017 ontstond een spontane samenwerking tussen de organisatie van het Flaeijelfeest en de Gerben van Manen. Beide vrijwilligers organisaties zijn de belangrijke dragers van de cultuurhistorie in de gemeente Heerenveen en dat verbindt. Het thema van het Flaeijelfeest, dat op 29 september plaats vindt is dit jaar “Bewegen” en dat sluit heel goed aan bij de uitstraling van de Gerben van Manen. Ook dat is een en al beweging .

Harry Sikkema, voorzitter van de stichting Flaeijelfestiviteiten: “In de jaren 1920 ging niets vanzelf en moesten ze zwaar werk doen op het platteland. We laten op 29 september weer zien welke arbeid er geleverd moest worden en hoe men een bestaan opbouwde. Daarnaast dekt de term ‘bewegen’ ook de arbeid die geleverd wordt om het evenement te organiseren. Het is elk jaar fantastisch om te zien dat het Flaeijelfeest 500 vrijwilligers in beweging zet. Als klein dorp zo’n groot evenement neerzetten is echt een prestatie waar wij als organisatie ontzettend trots op zijn.”

Robert van der Wal, voorzitter van het Skûtsje Gerben van Manen, ziet de meerwaarde van de samenwerking in de cultuurhistorie. “We dienen hetzelfde doel. De historie overdragen aan een volgende generatie op een levendige wijze met veel vrijwilligers en vooral gezelligheid. Het bijzondere is dat we allebei in staat zijn om ook de jeugd aan ons te binden en die zoeken elkaar weer op en zo kunnen we van elkaar leren.”

De actie op 1 september is in het kader van het Heerenveense Uitfestival en is gericht op gezamenlijke promotie.