Zaterdagavond minimale leeftijd 16 jaar

In het verleden is gebleken dat veel minderjarige jeugd voorafgaand aan het feestbezoek indrinkt en daarmee ernstige overlast veroorzaakt. Als gevolg daarvan is besloten dat de minimale leeftijd voor toegang tot het feestterrein op de zaterdagavond 16 jaar zal zijn. Op zaterdagavond wordt om deze reden de controle ook uitgevoerd door een beveiligingsbedrijf.

Daarnaast voelt de organisatie zich gedwongen door de huidige tijd om nog een aantal veiligheidsmaatregelen te treffen. Zo wordt er op vrijdag- en zaterdagavond preventief gefouilleerd. In de feesttent van het Flaeijelfeest geldt de nadrukkelijke regel dat géén alcohol wordt geschonken onder de 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar krijgen een eigen ingang. Bij deze ingang kan bij twijfel een blaastest worden uitgevoerd.