Flaeijelfeest 2021; “It kin net Spitigernôch”

Het Flaeijelfeest in Oude- en Nieuwehorne is al sinds 1977 een jaarlijks terugkerend Frysk kultuer histoarysk evenemint dat georganiseerd wordt door ruim 450 vrijwilligers. Juist die traditie maakt de worsteling groot over de definitieve beslissing om wel of niet het Flaeijelfeest dit jaar door te laten gaan. Het bestuur heeft daarom een aantal weken geleden haar achterban via de 15 commissies gevraagd om mee te denken. Unaniem was de mening om het Flaeijelfeest te verplaatsen naar 2022 en dan extra uit te pakken.

“Het is jammer, maar het komt niet als een verrassing”
In de afgelopen maanden hebben de commissies contact met elkaar gehouden, maar fysiek vergaderen was in deze tijd niet mogelijk. Een coördinatievergadering voor 50 personen organiseren is dan al helemaal onmogelijk. Echter ook deelnemers aan een optocht waarbij paarden ‘al 1,5 jaar stil hebben gestaan’ vormen een onhaalbare kaart voor een goede, betrouwbare boerenoptocht. Kortom; organisatorisch is het niet haalbaar om eind september nog een goed Flaeijelfeest neer te zetten. Een ander argument is het standpunt dat het Flaeijelfeest voor iedereen toegankelijk moet zijn; zonder beperkende voorwaarden zoals een negatieve test of vaccinatieverplichting.
Tino van der Ven, voorzitter Stichting Flaeijelfestiviteiten: “Als organisatie delen we allemaal de mening dat we op het nieuwe terrein, want het Flaeijelfeest gaat verhuizen, flink moeten uitpakken en geen genoegen moeten nemen met een afgeslankte variant van wellicht mindere kwaliteit. Natuurlijk spelen financiën ook een rol, want eind september zullen er nog steeds overheidsmaatregelen gelden zoals bv. een lagere bezettingsgraad in een feesttent of een maximaal aantal bezoekers. De financiële risico’s zijn te groot en het Flaeijelfeest komt helaas niet in aanmerking voor het garantiefonds, waardoor de uiteindelijke beslissing om uit te stellen toch genomen is.”

Nieuw Flaeijelterrein in Oudehorne
In 2022 zal de 44e editie van het Flaeijelfeest plaatsvinden aan de Buitenweg in Oudehorne. Verschillende commissies zijn al meerdere jaren bezig met aspecten zoals bijvoorbeeld de nieuwe terreinindeling, aanleggen van NUTS-voorzieningen, creëren van parkeergelegenheden, doorstroming van deelnemers en bezoekers, de nieuwe route van de optocht, de omgeving, contact met de gemeente en overige betrokken partijen. Tino van der Ven: “We willen de eerstvolgende Flaeijeleditie compleet en kwalitatief goed neerzetten, dat kan niet half. De komende maanden verwachten we nieuwe stappen wat betreft de versoepelingen rondom corona en dat maakt alles veel makkelijker. Met elkaar zetten we de schouders eronder en starten we tijdig met de voorbereidingen, waardoor dorpsbewoners, vrijwilligers, deelnemers en bezoekers uit de wijde omgeving weer kunnen genieten van nostalgie. Op 24 september 2022 is iedereen van harte welkom op Landgoed De Horne om samen een dag uit ons verleden te beleven en te vieren.”

Het Flaeijelfeest vindt in 2022 plaats op 22, 23 en 24 september.