Frans Pellikaan 1932-2019

Verdriet en feest liggen deze weken wel héél dicht naast elkaar, want over één week staan de dorpen Nieuwe- en Oudehorne in het teken van het cultuurhistorisch evenement.
De verdrietige kant is het feit dat de oprichter van het Flaeijelfeest – dokter Frans Pellikaan -, vorige week is overleden en inmiddels in familiekring is begraven.

Oprichter Flaeijelfeest

Het Flaeijelfeest begon in 1977 met een dorsdemonstratie door Frans Pellikaan met de ‘mannen van de dorsmachine’. Deze groep dorste graan met een oude dorskast en stoomlocomobiel op de ouderwetse manier en dat werd een gezellige middag.
Dat die middag een vervolg (en uitbreiding) zou moeten krijgen, was snel duidelijk. De heer Pellikaan was de initiator en mede door zijn passie voor het boerenleven, enthousiasme en gedrevenheid, groeide het Flaeijelfeest.

Als Flaeijelorganisatie met 480 vrijwilligers en dorpsbewoners die ieder jaar op één of andere manier wel bij ‘de Flaeijel’ betrokken zijn, willen wij stil staan bij het overlijden van Frans Pellikaan. Bewondering, respect en dankbaarheid zijn woorden die wij graag willen noemen.

Uiteraard wensen wij zijn vrouw, kinderen, schoondochters en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Het komende Flaeijelfeest krijgt voor ons allen een speciale betekenis….