Graan oogsten vóór het Flaeijelfeest

De voorbereidingen voor het Flaeijelfeest op 28 september zijn al in volle gang. Zo werd zaterdag 27 juli graan geoogst in Oudehorne voor het merk van de Flaeijelbakker.
Henk Mulder en Uulke Hoekstra oogsten onder warme en zonnige omstandigheden.

Zij hebben ook 1 perceel met haver geoogst. Deze oogst is geschikt voor paardenvoer, maar waarschijnlijk ook goed genoeg voor menselijke consumptie. Het zaaizaad komt bij de stichting Alde Fryske Rassen vandaan. Wanneer u meer wilt weten over deze stichting, kijk dan op www.werkverband-frieserassen.nl 

Komt u het resultaat op 28 september proeven? De Flaeijelbakker in de Flaeijelbakkerij maakt de puurste broden, maar ook de heerlijkste oranjekoeken!

Graan oogsten voor het Flaeijelfeest